Chicago School Reviews.

Chicago School Reviews.

Nyheter og anmeldelser av USAs utdanning av og for l rere.

Nye charterskoler a apne i Chicago | Chicago School Reviews.

I fjor ble nesten 50 distriktskursskoler lukket pa grunn av en rekke utviklende problemer i utdanningssystemet. Ifolge borgmester Rahm Emanuel var det prim rt to ledende problemer som forte til nedleggelse av skoler i sor og vest siden av Chicago:

De hadde for fa studenter og de fleste av skolene stod under pamelding. Skolene var for overbefolket pa enkelte omrader.

Ved a merke disse problemene bestemte distriktet a stenge en rekke skoler og kutte ned pa utdanningsbudsjett.

Chicago Schools stotter veksten og innlemmelsen av nye charterskoler for a fikse utdanningssystemet. Charterskoler anses a gi et fleksibelt utvalg av ulike l ringsmiljoer som ogsa vil gi foreldrene flere valg med hensyn til sine barns utdanningsplaner.

Pa onsdag 22. januar, i et Chicago Public Schools-styresmote, ble bare 7 ut av de 17 forslagene til charterskoler godkjent. 5 av disse skolene, sammen med 10 charterskoler som tidligere er godkjent, er planlagt a starte i host. 3 av disse snart apenbare charterskolene skal v re i samfunn, som har hatt overfylte skoleproblemer.

Foreldre og l rere protesterer.

Selv om godkjenning og begynnelse av charterskoler kan v re en god ide a oppheve Chicago-utdanningssystemet, har det mott kritikk av foreldre og l rere. De nylige godkjennelsene okte sin raseri da de forlangte forklaringer pa hvordan distriktet kunne plutselig stenge nesten 50 skoler og deretter godkjenne nye charterskoler, mens den hadde kuttet ned de pedagogiske budsjettene med titalls millioner dollar.

I protester utenfor CPS klaget Rubi Bautista, en forelder som bodde i nordvestsiden, «CPS har sagt om og om igjen at de er ute av penger, og derfor fortsetter de a kutte vare budsjetter. Men nar det gjelder a gi finansiering til charterskoler, fortsetter de a overfore pengene de tar fra skolene vare! «Et stort antall demonstranter sa at som CPS sa at det ikke er noen overbefolkningsproblemer som CPS sa, og i stedet for a sette store mengder av penger til charterskoler, bor CPS vurdere a sette penger pa skolene som allerede er tilstede.

Ved a legge til alle disse problemene, i en finansiell analyse som ble lansert av Communities United for Quality Education, kunne den nylige godkjenningen av charterskoler og CPSs plan om a apne opp nye 60 nye charterskoler innen 2017 koste byskatt betaler minst 225 millioner dollar . Man grupper hevder at Chicago Schools har v rt mindre gjennomsiktig om de nye skolene og de ekstra kostnadene.


Hi! Want to play in the most lucky casino? We found it for you. Play here now!