General Aviation and Business Aviation.

General Aviation and Business Aviation.

All General Aviation og Business Aviation flyreiser med MTOM pa 4000 kg og over planlagt a operere i Bratislava / M. R Stefanik flyplass er forpliktet til a be om en flyplassplass for landing og start av operasjonskontrollsenteret.

Generelle regler.

Alle flyoperatorer av General Aviation and Business Aviation fly til / fra Bratislava / M. R. Stefanik flyplass ma sende sine spor foresporsler skriftlig til ga.slots@bts.aero ved hjelp av standard IATA GCR melding definert i den nav rende versjonen av IATA Standard Schedules Informasjon Manual, vedlegg K. Andre sporingsforesporselsformater vil ikke bli akseptert.

Luftfartoyoperatorer av Business Aviation Cargo flyreiser skal ogsa folge denne prosedyren. Luftfartoyoperatorer av planlagte fraktruter og charterflyruter skal kun sende slottforesporsler til slots@bts.aero.

Nye spor foresporsler kan sendes tidlig 28 dager for operasjonen, senest 2 timer for STA / STD i Bratislava / M. R. Stefanik flyplass. Bare ad hoc-spor kan bli forespurt, serier av spor vil ikke bli akseptert.

Foresporsler om sporet endringer ma sendes pa forhand, opp til ryddet STA / STD tid. Re-clearing av flyplasser som folge av operasjonell forsinkelse er ikke nodvendig dersom forsinkelsestid ikke forventes a overstige 120 minutter.

Slots som er bekreftet, men ikke nodvendig, ma kanselleres sa snart som mulig.

For oyeblikket er ikke Airport Slot ID utstedt av Operations Control Center-avdelingen. Ingen sporinformasjon er nodvendig for a bli satt i FPL.

Sporforesporsler vil bli handtert H24 av Operations Control Center.

Unntak.

Oppl ringsflyvninger av godkjente flygetreningsorganisasjoner (FTO) er unntatt fra ovennevnte bestemmelser.


Hi! Want to play in the most lucky casino? We found it for you. Play here now!