Hole Punches Dimensjoner.

Hole Punches Dimensjoner.

En hullpunch er et meget viktig kontorverktoy, som i utgangspunktet brukes til a organisere mange ark papir. Noen ganger kalles det ogsa perforator, holing pincer eller papirstopper. Nar hull er laget, er det mye lettere a organisere papirene. Arkene arrangeres sa pent inn i en mappe eller et bindemiddel. I tillegg til disse grunnleggende fakta, er det ogsa hyggelig a l re de forskjellige hullstansdimensjonene.

Dimensjonene til hullpunchene.

Storrelsene pa hullstenger varierer, hovedsakelig basert pa modell, type og design av produktet. Veier ca. 121 gram, dimensjonene til en standard to-hulls slag er n r 4,13 tommer med 2,19 tommer med 1 tommer. For de som leter etter noe mer kompakt, kan en mindre to-hulls slag v re sa liten som 3,94 inches med 3,15 tommer med 2,76 tommer. Bortsett fra dette er det ogsa en tre-hulls slag, standardversjonen som har dimensjonene 13,75 tommer med 15 tommer med 6 tommer.

Andre fakta og andre interessante detaljer.

Den internasjonale standarden ISO 838 angir posisjonen i papiret der hullene ma gjores ved hjelp av hullstenger. For en tohulls slag skal diameteren til hvert hull v re 5,5 millimeter til 6,5 millimeter. Avstanden mellom midten av det forste hullet og midten av det andre hullet ma v re 79,5 millimeter til 80,5 millimeter. Fra den ovre kanten ma de to hullene v re 11 millimeter til 13 millimeter unna. Dette systemet brukes vanligvis til papirer som minst er 100 millimeter hoye.

For de som foretrekker a bruke en hulls slag, ma hullets midtpunkt v re ca 10 millimeter fra venstre side av papiret. Fra toppen ma avstanden til senteret v re n r 40 millimeter. I Nord-Amerika er de to vanligste systemene 2-hulls fil-bindemiddel og 3-hulls system. I den forste er de to hullene symmetrisk anordnet, hvis sentre er 70 millimeter vekk fra hverandre.

Pa den annen side er 3-hulls systemet best for 216 millimeter med 279 millimeter papir. Dette formatet brukes ikke bare i USA, men ogsa i andre land som Filippinene og Mexico. For dette ma midten av hvert hull v re 108 millimeter unna neste hull. Selv om diameteren til hullene varierer, forblir gjennomsnittsverdiene innenfor omradet 6 millimeter til 8 millimeter.

Nar det gjelder bruk, brukes en enhulls punch nar man lager papirhandverk, utklippsboker og konfetti. Videre kan den ogsa brukes til a bore papir og stanse hull pa billetter. Bortsett fra de vanlige enhulls, tohulls, trehulls og firehulsvarianter, er noen hullstenger designet for a lage fem, seks eller til og med opptil atte hull samtidig.


Hi! Want to play in the most lucky casino? We found it for you. Play here now!