Ikkinz Raid # 4: Chambers of Destruction.

Ikkinz Raid # 4: Chambers of Destruction.

Endret: Mandag 21 juli 22:01:30 2014.

– Du trenger en Rogue som kan pickpocket (ukjent ferdighetskontroll)

— Alternativt kan enhver klasse bruke et Level 70 Goblin-lokk til a gjore det (dette bekreftes som arbeid).

– Du trenger en gips med et Spell Research Kit (ingen ferdighet kreves – beholderen ma inneholde minst fire elementer).

– Du trenger en prest med et sompakke (ingen ferdighet kreves – beholderen ma inneholde minst fire elementer).

– Gjennomforing av alle tre Ikkinz gruppeforsok.

– Gjennomforing av Kevrens «Martyrs Passage» quest.

– Gjennomforing av Kevren’s «Temple of the Damned» soken.

– Gjennomforing av Kevrens «Summoner Ring» -oppdrag.

– Fullforing av Tubliks «Pit of the lost» quest.

– Gjennomforing av Tubliks «Crumbled Sanctuary» quest.

– Gjennomforing av �Ikonet for alteret�

— Ma ha elementet «Ikon av alteret» pa deg a be om.

– Hvis under Niva 65, ma ha slatt Tipt-gruppekspedisjonen.

– Hvis niva 65 eller hoyere er det ingen kjente deltakerkrav.

– Ta din Rogue-lommebok til «Stalwart Custodian» som vekter inngangen.

— Rogue bor sla inn «Runic Inscription» til Vaktmesteren for a apne doren.

— Caster forsker burde plukke de to Runed Glyphs fra sine lik.

– Bruk Runed Glyphs til a apne neste sett med dorer.

— Altar Sentries vil emote etter hvilken klassetype som skal drepe den (caster, priest, hybrid eller melee).

— Caster forsker bor plukke de to Runed Glyphs fra «en bunke av bein» som gyter.

– Caster forsker bor kombinere de fire Runed Glyphs i et Spell Research Kit for a lage en gravert Rune.

— Gravd Rune apner doren til arenaen (dette er rommet i sorenden av hovedhallen).

— Loft Geostonen fra sitt lik for a apne neste dor.

— Minor kombinere, etterfulgt av «nord» og «sor» for a plukke opp bakken.

— Sla i bakken til de to golemene for a gjore dem aggro, sa drep dem.

– Flytt gjennom doren og drep de to Curate Firetenders.

— Los trommelen fra orakelets lik (nokkel til neste rom).

Be om ekspedisjonen.

Du har skrevet inn Ikkinz, Antechamber of Destruction.

350.000 hitpoints; single-target rampages; tilfeldigvis blurser seg selv; og kaster «Fling» (knockback), «Throw» (dmg + knockback), «Bury» (feign death) og «Stone Explosion» (dmg proc). De er tethered til sine rom (reset helse, aggro og debuffs hvis trukket utenfor).

Altar Wardens lik crumbles i stykker nesten umiddelbart. Uansett hva drivkraften bak denne skapningen ma sippe energien tilbake i seg selv.

Runene pa glyfen forer til at doren apnes uten a nole.

2750; single-target rampage; mem blur; og kaste «Earth Wave» og «Strike of Glory». De har hver.

Styrke og listighet (Melees)

Skapelsen kan ikke sta opp til helbredernes kraft. (Priests)

Skapet vil ga til grunne under styrken av intelligent magi. (Trinser)

Steinarbehandleren smuldrer seg til bakken, sin energi dreneres.

4100; single-target rampages; og kaster «Bury» (feign death + 6000 single-target DD), «Throw» (single-target DD for 3000) og «Rain of Stone» (AE for 1500). Det kan ogsa lure seg litt og oppfordre andre mal til sin plassering.

Altar Overseers lik crumbles i stykker nesten umiddelbart. Uansett hva drivkraften bak denne skapningen ma sippe energien tilbake i seg selv.

Den Phantasmal Priest.

2.600 og ofte cast «Earthen Shrapnel» (en AE for.

500). De stotter ogsa «Fling» (AE knockback). Hver har omtrent 250 000 hitpoeng. Drep dem begge, og legg deg ned til festen.

Phantasmal Priest Guardians lik kan ikke opprettholde seg lenger og krasjer til bakken.

2.500 og har omtrent 200.000 hitpoints. De propp «Fire Burst» og AE stavningen «Flames of the Fiend» (AE for.

Curate Firetenders lik er brent av embers for de endelig ligger dod pa bakken.

Altarens orakel.

2900; flurries; har.

500.000 hitpoints; og AEs «Throw».

Oracle of the Altar’s body crumbles i stykker nesten umiddelbart. Uansett hva drivkraften bak denne skapningen ma sippe energien tilbake i seg selv.

550.000 hitpoints; single-target rampages; og kaster «Crumbling Stone», «Cataclysm of Stone» og «Earthen Shrapnel». Den henter emote-baserte legger til (bolger pa fire om gangen):

1600 hver; hver har.

Nar konstruksjonen faller, foler du at en sv rt kraftig beskytter av alteret venter pa deg.

Altarens keeper.

3000; har ca 1 million hitpoints; AE rampages; procs «Earth Wave» og «Kneeshatter»; og kaster «Kast», «Bury» og «Earthen Shrapnel».

1: Reduser HP nar kastet av 1350.

1: Reduser HP nar den er kastet med 400.

2: Reduser bevegelseshastighet med 50%

3: Reduser utholdenhet med 600.

4: Ok gifttelleren med 18.

1: Reduser Hitpoints med 6000.

2: Feign Death, 87% suksessrate.

1: Reduser Hitpoints med 500.

1: Reduser Hitpoints med 3000.

1100. Hvis de sitter, vil de falle til bakken:

2000 og er immune mot bremser. Tilhengere har de samme drepekravene som Altar Sentries du motte tidligere:

Styrke og listighet (Melees)

Skapelsen kan ikke sta opp til helbredernes kraft. (Priests)

Skapet vil ga til grunne under styrken av intelligent magi. (Trinser)


Hi! Want to play in the most lucky casino? We found it for you. Play here now!