Slik installerer du datamaskinens minne (RAM)

Slik installerer du datamaskinens minne (RAM)

Minnekjopstips.

For du begynner.

Sorg for at du er kjent med ESD og dens potensielle farer. Nar du installerer minnet, ma du kontrollere at datamaskinen er slatt av og frakoblet.

Finn minnespor og installer minne.

DIMM (DRAM, SDRAM og DDR) minne installasjonstrinn.

Merk: Nar du handterer minnet, hold det ved hver ende av modulen og v r forsiktig sa du ikke boyer den, boy den eller slipp den mens du handterer den. Nar du trykker pa minnet i datamaskinen, legger du ikke pa for mye trykk, da dette kan fore til skade pa minnemodulen, samt sporene pa hovedkortet. Til slutt, nar du installerer minnet, fordeler trykket jevnt ved a trykke pa begge hjorner av minnemodulen.

Nar minnet er kjopt, ma du finne minnesporene pa datamaskinens hovedkort. Hvis det ikke er noen minnespor pa datamaskinen, ma en eller flere minnemoduler fjernes for minnet kan installeres.

Merk: Hvis datamaskinen har en liten formfaktor, kan det v re vanskelig a fa tilgang til minnesporene. Du ma kanskje midlertidig fjerne kabler eller utvidelseskort for du lett far tilgang til dem. Nar du kobler fra noe fra datamaskinen, ma du huske hvor hver kabel og kort gar.

Hvert spor pa et hovedkort som stotter en DIMM er en bank, derfor vil datamaskinen fungere hvis bare en minnemodul er kjopt.

Undersok minnemodulen for du installerer den i datamaskinen. Pa bunnen av minnemodulen bor du legge merke til en eller flere hakk nederst pa kortet, som vist pa bildet nedenfor.

Pass pa at hakene samsvarer med minnesporet du installerer minnet inn i. Disse hakkene gjor at minnet kun kan installeres i en retning, og hvis det ikke er et kompatibelt minne, kommer det ikke til a samsvare i det hele tatt.

Etter a ha bekreftet hakkene og retningen som minnet ma installeres, flytt hver minnespaltfane ut eller vekk fra minnemodulen. Disse kategoriene klikker pa plass ettersom minnemodulen er installert.

Nar disse kategoriene er blitt flyttet, skyv minnemodulen inn i en vertikal eller 90 graders vinkel. Nar minnemodulen skyves, ma de to kategoriene snappe og holde minnemodulen pa plass.

Nar minnet er installert i datamaskinen, kobler du datamaskinen inn igjen og slar pa datamaskinen. Nar datamaskinen starter opp, skal minnet automatisk oppdages og konfigureres. Hvis du har problemer med at minnet blir oppdaget eller oppsett, skriv inn BIOS-oppsettet og konfigurer innstillingene manuelt eller kontroller at minnet blir oppdaget.

RIMM-minne installasjonstrinn.

Hva som gjor RIMM-minnemoduler forskjellig fra DIMM-minnemoduler, er C-RIMM-minnemodulen. Denne modulen lar datamaskinen ha en kontinuerlig dataflyt. Nar du installerer en ny RIMM, fjern C-RIMM. Denne modulen er et lite kretskort og har noen eller ingen chips pa den.

Nar C-RIMM-modulen er fjernet og de to kategoriene er i utadrettelse, skyv RIMM-minnemodulen i vertikal eller 90 graders vinkel. Nar minnemodulen skyves, ma de to kategoriene snappe og holde minnemodulen pa plass.

Installere notatbok (laptop) minne.

For minnet kan installeres i en notatbok, ma minnesporene v re plassert. Hvis du ikke er kjent med hvor disse plassene er plassert, er nedenfor en liste over mulige steder:

Pa et rom pa bunnen av den b rbare datamaskinen. Under tastaturet. Innenfor datamaskinen.

Hvis du ikke kan finne sporene etter a ha sett pa hver av de ovennevnte anbefalingene, anbefaler vi at du kontakter datamaskinprodusenten for ytterligere hjelp og informasjon.

Nar sporene er plassert, vil neste trinn v re a installere datamaskinens minne. I dag folger de fleste b rbare datamaskiner samme minneinstallasjon.

Fordi b rbare datamaskiner er tynne sammenlignet med en stasjon r datamaskin, er minnebankene horisontale med den b rbare datamaskinen. Minnet ma settes inn i en vinkel, rundt en vinkel pa 75 grader, og en gang i sporet trykker du ned pa minnet for a fa minnet pa plass. Minnet bor ogsa ligge horisontalt med datamaskinen.

Installasjonstrinn for SIMM-minne.

30 og 72-pin SIMM-minnemoduler ma oppta en bank. Datamaskiner som bruker 72-pin SIMM har to kontakter som en bank. Derfor ma to minnemoduler av lik verdi installeres parvis, med mindre annet er oppgitt av datamaskinen eller hovedkortprodusenten.

Installasjonen av de fleste SIMM-minne er det samme. Minnet ma legges inn i en vinkel, rundt en vinkel pa 75 grader og mens den fortsatt er i minnesporet, flyttes til en vertikal eller 90 graders vinkel. Nar minnemodulen flyttes til en vertikal stilling, bor den snappe pa plass. Nar du er installert, ma du kontrollere at begge sider av minnemodulen er festet pa plass. Hvis en minnemodul ikke er installert riktig eller ikke helt inn, kan dette forarsake skade eller datamaskinen.

Det anbefales at de storre minnemodulene installeres i de lavest tilgjengelige bankene. Hvis datamaskinen for eksempel har et par 4 MB minnemoduler, og du installerer to 32 MB minnemoduler, ma du kontrollere at 32 MB minnemodulene er i bank 0 og 1 eller 1 og 2.

Merk: Enkelte dataprodusenter kan kreve at SIMM-moduler installeres i en bestemt rekkefolge. Sa, hvis din nye datamaskinminneinstallasjon ikke virker, bor du vurdere a bytte plassering av minnet.

Angi minne i BIOS.

Nar minnet ser ut til a ha blitt installert pa datamaskinen, sett saken tilbake pa datamaskinen og koble tastaturet, skjermen og strommen til datamaskinen (vi anbefaler at du ikke koble alle kablene enna, hvis det oppstar problemer med deg kan koble fra alle kablene igjen).

Nar datamaskinen starter, ma du skrive inn BIOS og enten sette minnet til de riktige innstillingene eller kontrollere at datamaskinens minne blir korrekt oppdaget. Nar du er endret eller bekreftet, lagre innstillingene, avslutt BIOS og start datamaskinen pa nytt.

Ytterligere hjelp og informasjon om BIOS finner du pa var BIOS-side.


Hi! Want to play in the most lucky casino? We found it for you. Play here now!